ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG

Giới thiệu chung

Là một trong 8 module chính tương ứng với 8 chức năng chuẩn của một xí nghiệp vừa và nhỏ bao gồm (1)  Hệ thống quản lý lao động và tiền lương giải quyết nhu cầu quản lý lao động với mục tiêu thông tin nhất quán, khai thác nguồn nhân lực hiệu quả đồng thời xử lý được các vấn đề lương thưởng đảm bảo nhanh chóng, chính xác và công bằng.

Giao diện quản lý nhân sự

Giao diện chi tiết chấm công

 

Chức năng

 • Quản trị hệ thống: Quản lý nhóm người dùng, người dùng, phân quyền chức năng và phân quyền dữ liệu.
 • Quản trị danh mục hệ thống:

Đơn vị đã triển khai

 • Hệ thống quản lý lao động công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam – VIWASE
  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASE)
  2. Link: http://viwasehrm.howizbiz.com
  3. Thời gian triển khai: 2 tháng
 • Hệ thống quản lý lao động và tiền lương
  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA. (MILK WORLD INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)
  2. Link: https://hp.thegioisua.com
  3. Thời gian triển khai: 2 tháng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *