Salestrekk – Hệ thống quán lý bán hàng thông minh

Salestrekk là giải pháp hàng đầu cho việc tổ chức, quản lý, theo dõi hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Cho bạn một cái nhìn toán cảnh về bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp cho phép chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác và nhanh chóng. Với những tính năng nổi bật về bản đồ, Saletrekk mở ra hướng mới trong giải quyết bài toán quản lý sale.

Hệ thống

Cho phép quản lý cấu trúc công ty giống với cấu trúc vận hành.

Lên kế hoạch

Xác định sản phẩm hoặc dịch vụ mũi nhọn, quản lý vùng thị trường, chia vùng kinh doanh cho từng nhóm kinh doanh với KPI theo từng vùng. Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng cho nhân viên kinh doanh.

Quản lý 

Cung cấp cái nhìn đầy đủ nhất về khách hàng tiềm năng, các cơ hội bán hàng. Theo dõi sự tiến bộ của hệ thống bán hàng. Kiểm soát hoạt động bán hàng của nhân viên.

Phân tích

Cung cấp những phân tích đa chiều về tình hình kinh doanh công ty.

 

Ứng dụng mobile

Ứng dụng mobile tiện ích, cung cấp những hộ trợ tốt nhất cho nhân viên bán hàng. Hộ trợ hai nền tảng iOS và android.

 

Danh sách khách hàng đang sử dụng

  • Công ty  V2U Healthcare Pte. Ltd – Singapore  – http://www.v2uhealth.com/
  • Công ty Teknobuilt – USA – http://www.teknobuilt.com/
  • Công ty FlirAsia – Malaysia – http://flir-asia.com.my/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *