HỆ THỐNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG

Giới thiệu chung

 

Hệ thống quản lý lao động và tiền lương hỗ trợ xử lý dữ liệu liên quan đến chu kỳ quản lý nguồn nhân lực và tính tiền lương. Cụ thể, một chu kỳ quản lý nguồn nhân lực và tính tiền lương gồm có 6 công tác:

 1. Tuyển dụng, thuê mướn nhân viên
 2. Đào tạo & huấn luyện
 3. Bố trí và phân công công tác
 4. Tính tiền lương
 5. Đánh giá thành tích lao động
 6. Chấm dứt hợp đồng lao động (tự nguyện hoặc bắt buộc)

Công tác 1 và 6 được thực hiện một lần đối với mỗi nhân viên. Các hoạt động từ 2 tới 5 được thực hiện lặp đi lặp lại.

Công tác số 4 là chức năng chính của hệ thống Tính Tiền Lương (Payroll). Hệ thống tính tiền lương được thiết kế để đáp ứng xử lý những quy định về thuế lợi tức cũng như bảo hiểm của nhà nước và những nhu cầu thông tin quản lý của ban lãnh đạo công ty. Việc ghi chép sổ sách sai lần hoặc thiếu sót không đầy đủ về tiền lương không chỉ nguy hại đến việc làm quyết định mà có thể đưa đến phạt đền hoặc đi tù. Do đó, việc thiết kế và xây dựng một hệ thống payroll hữu hiệu và hiệu quả là việc làm sống còn của tổ chức.

Các công tác số 1, 2, 3, 5, 6 là chức năng chính của hệ thống quản lý lao động.

 

Giao diện quản lý nhân sự
Giao diện quản lý nhân sự

 

Giao diện chi tiết chấm công
Giao diện chi tiết chấm công

 

 

Chức năng

 • Quản trị hệ thống: Quản lý nhóm người dùng, người dùng, phân quyền chức năng và phân quyền dữ liệu.
 • Quản trị danh mục hệ thống: Phân loại nhân sự, chức vụ, loại hợp đồng, trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, thuế thu nhập…
 • Quản trị sơ đồ tổ chức: Quản lý phòng ban, tổ chức
 • Quản lý nhân sự: Quản lý thông tin nhân sự, hệ thống báo cáo nhân sự
 • Tính lương: Quản lý chấm công, theo dõi chấm công, xuất bảng lương, xuất phiếu lương và quản lý thanh quá trình thanh toán lương.

 

 • Ưu điểm, nhược điểm

 

  • Ưu điểm
   – Thông tin nhân sự nhất quán
   – Hệ thống báo cáo nhân sự đa chiều
   -Thông tin chấm công chính xác
   Xuất bảng lương, phiếu lương nhanh chóng, chính xác
   Hỗ trợ quy trình thanh toán lương
  • Nhược điểm
   – Tỷ lệ thích ứng với các công ty khác khoảng 80%

 

 

Đơn vị đã triển khai

  • Hệ thống báo cáo nhân sự đa chiều
  • Thông tin chấm công chính xác
  • Xuất bảng lương, phiếu lương nhanh chóng, chính xác
  • Hỗ trợ quy trình thanh toán lương

 

 1. Hệ thống quản lý lao động và hỗ trợ xây dựng hồ sơ thầu
  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASE)

  2. Link: http://viwasehrm.howizbiz.com
  3. Thời gian triển khai: 2 tháng
 2. Hệ thống quản lý lao động và tiền lương
  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA. (MILK WORLD INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)

  2. Link: https://hp.thegioisua.com
  3. Thời gian triển khai: 3 tháng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *