Nhận diện đường (Road detection)

 

Road Detection là một ứng dụng sử dụng công nghệ máy học, được phát triển bởi đội ngũ R&D của SkyMap, với mục tiêu là tự động hóa quá trình nhận diện và xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ từ những nguồn ảnh vệ tinh chất lượng cao. Những kết quả ban đầu đạt được nhờ áp dụng thành công công nghệ thị giác máy và mô hình học sâu hiện đại trên dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao, hiện đang ngày càng phát triển nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Ảnh nhận diện đường đã qua xử lý
Ảnh nhận diện đường đã qua xử lý

Giới thiệu dự án – Đặc điểm nổi bật – Ưu điểm so với các sản phẩm khác trên thị trường

 

Nhờ sự phát triển của công nghệ vũ trụ, ngày càng có nhiều nguồn ảnh vệ tính độ phân giải cao, phủ toàn thế giới, và tần suất thu ảnh rút ngắn xuống trong vòng 24h. Nguồn ảnh vệ tinh phong phú chính là động lực thúc đẩy những giải pháp tận dụng ảnh vệ tinh để tự động xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, nhằm tiết kiệm chi phí bỏ ra khi số hóa bằng con người. Nhóm R&D SkyMap đang áp dụng những công nghệ máy học mới nhất, nhằm thúc đẩy độ chính xác của quá trình tự động nhận diện đường và xây dựng đường, giảm thiểu thời gian của quá trình hậu xử lý kết quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *