Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019

Ngoài 10 ngày nghỉ chính thức theo Bộ Luật Lao động, dịp nghỉ lễ, Tết 2019 được kéo dài hơn do trùng với 14 ngày cuối tuần và hoán đổi.

Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019

PepsiCo: Cho phép nhân viên đi trễ, về sớm để cân bằng cuộc sống

Xử lý nhân viên nghỉ “vặt” thường xuyên thế nào?

Những lợi ích của phần mềm nhân sự cho doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *