Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin

Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin

Luôn nỗ lực để trở thành công ty công nghệ hàng đầu khu vực cam kết làm hài lòng khách hàng.

Luôn nỗ lực để trở thành công ty công nghệ hàng đầu khu vực cam kết làm hài lòng khách hàng.

CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP

Skymap tập trung nghiên cứu các công nghệ và triển khai ba giải pháp

Remote Sensing & GIS

SKYMAP đã triển khai các dự án ứng dụng Viễn thám và GIS cho cơ quan chính phủ, đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước

SKYMAP triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước trong công tác ra quyết định chính sách.

Chuyển đổi số doanh nghiệp

SKYMAP đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

VỀ CHÚNG TÔI

Skymap cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Luôn nỗ lực để trở thành công ty công nghệ hàng đầu khu vực và
cam kết làm hài lòng khách hàng.

20+

KHÁCH HÀNG

5+

NĂM KINH NGHIỆM

50+

DỰ ÁN

DỊCH VỤ CHÍNH

Skymap cung cấp các dịch vụ công nghệ

Skymap cung cấp các dịch vụ công nghệ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Các dự án tiêu biểu đã thực hiện

Các dự án tiêu biểu đã thực hiện

Hệ thống báo cáo về hiện trạng loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

Hoạt động có mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý ở cấp trung ương và địa phương đối với các loài nguy cấp quý hiếm, đưcọ ưu tiên bảo vệ theo nghị định 64/2019/NĐ-CP

EOfactory

EOfactory.ai là nền tảng cloud cho phép khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh, xử lý, phân tích bằng các công cụ xử lý ảnh thông thường cũng như các công cụ xử lý ảnh bằng giải thuật trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thông tin địa lý Mạng giao thông vận tải 

Hệ thống báo cáo về hiện trạng loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

Hoạt động có mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý ở cấp trung ương và địa phương đối với các loài nguy cấp quý hiếm, đưcọ ưu tiên bảo vệ theo nghị định 64/2019/NĐ-CP

EOfactory

EOfactory.ai là nền tảng cloud cho phép khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh, xử lý, phân tích bằng các công cụ xử lý ảnh thông thường cũng như các công cụ xử lý ảnh bằng giải thuật trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thông tin địa lý Mạng giao thông vận tải Quân sự