Dự án xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Dự án xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Dự án xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố toàn quốc nhằm quản lý tích hợp, cập nhật và trao đổi thông tin trực tuyến có liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Hệ thống bao...
TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ GIA CÔNG BỘ CÔNG CỤ TỔNG QUÁT HOÁ BẢN ĐỒ

TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ GIA CÔNG BỘ CÔNG CỤ TỔNG QUÁT HOÁ BẢN ĐỒ

Tổng quát hóa bản đồ là phương pháp đặc biệt để lựa chọn và khái quát các yếu tố nội dung bản đồ, làm sáng tỏ và biểu thị lên bản đồ các đặc điểm đặc trưng, những nét cơ bản, điển hình của đối tượng, hiện tượng và mối tương quan giữa chúng với nhau, làm nổi bật quy...