Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SKYMAP, tên tiếng anh: Skymap High Technology Company Limited (tên viết tắt: SKYMAP) là công ty chuyên thiết kế, phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ công nghệ.

Viễn thám

(Remote sensing)

 

Hệ thống thông tin

địa lý (GIS)

Xây dựng CSDL, phần mềm quản lý CSDL lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực quản lý nguồn doanh nghiệp(ERP), cổng thông tin điện tử

Viễn thám

(Remote sensing)

 

Hệ thống thông tin

địa lý (GIS)

Xây dựng CSDL, phần mềm quản lý CSDL lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực quản lý nguồn doanh nghiệp(ERP), cổng thông tin điện tử

  Văn phòng :

Tòa nhà New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

   Tel:

         (+84) 905 633 626

   Email:

info@eofactory.ai/lehai.ha@skymapglobal.com

  Văn phòng :

Tòa nhà New Skyline, Văn Quán,

Hà Đông, Hà Nội.

   Tel:

 (+84) 905 633 626

   Email:

info@eofactory.ai/

lehai.ha@skymapglobal.com